PROJEKT

Rotary Foundation erbjuder bidrag som stöder ett stort antal projekt, stipendier och utbildning som genomförs av Rotaryklubbar runt om i världen. Rotarys yrkesnätverk används i projekten liksom medlemmarnas yrkeskunskaper. 

    Så här skriver Rotary Foundation om projekt.-  LÄNK


DISTRICT GRANTS

District Grant projekt är klubbarnas projekt, som är småskaliga och mer kortsiktiga och som kan bedrivas i Sverige eller utomlands. Normalt pågår de under ett år, men kan pågå i två år.  Projekten ska självfallet harmoniera med Rotarys anda och leva upp till Rotarys värderingar

District Grant kan startas av en klubb eller flera klubbar tillsammans, men också av distrikten själva.
Normal finansiering av ett District Grant projekt är att klubben får delfinansiering från distriktet, självklart förutsatt att tillgängliga medel finns. Endast en gång per år kan distrikten ansöka om att få sina District Grant-projekt godkända av Rotary International. Varje distrikt beslutar själva om reglerna för att få finansiellt stöd för ett District Grant. För mer info ta kontakt med ditt eget distrikt.
Länk till Ansökningsblankett för District Grant.


För dig som vill veta mer.
Så här skriver man på rotary.org. 


Projektbank
Läs om redan genomförda Distrikt Grant projekt i distrikten.

 


______________________________________________________________________


Distrikt 2320

Distrikt 2330

LÄNK

Distrikt 2340

Länk

Distrikt 2350

Distrikt 2360

Distrikt 2370

Länk

Distrikt 2380

Länk

Distrikt 2390

LÄNK

Distrikt 2400

LÄNK

Distrikt 2410

LÄNK1 - , LÄNK2


GLOBAL GRANTS

Rotarys sju fokusområden


Global Grants/Globala bidrag ger stöd åt omfattande, internationella projekt med hållbara, mätbara resultat inom minst ett av Rotarys sju fokusområden. För att kunna ta del av globala bidrag måste din klubb hitta en internationell partner som driver projektet. Projektet kan pågå i flera år.


 • Global Grant startas av minst 2 klubbar, varav en i mottagarlandet, men många flera klubbar kan delta, inte minst med finansiering. Även ett distrikt kan starta ett Global Grant tillsammans med en klubb i mottagarlandet.
 • Ett Global Grant projekt måste totalt uppgå till minst 30.000 USD.
 • Normal finansieras ett Global Grant projekt av klubben/klubbarna, distriktet och Rotary Foundation
 • Reglerna för hur mycket distriktet kan delfinansiera med varierar men många försöker lägga till lika mycket som klubben/klubbarna lägger in.
  Rotary Foundation bidrar sedan med 80% av vad respektive distrikt bidrar med.
 • Vid en dollarkurs på 8,50 och om ditt distrikt matcher klubbens/klubbarnas pengar med
  100%, så måste klubbarna samla ihop ca 90.000 SEK för att nå upp till 30.000 USD.
 • Ett Global Grant projekt kan sökas när som helst under året.
 • Varje distrikt beslutar själva om reglerna för att få finansiellt stöd för ett Global Grant. .

För dig som vill veta mer eller har idéer om projekt, kontakt Rotary Foundation kommittén i ditt distrikt eller läs mer på rotary.org. 


Läs om redan genomförda Global Grant projekt:


 •  D2340 - Global Grant med Lettland under ett antal år. LänkROTARY SHOWCASE

Här kan du läsa om tusentals serviceprojekt som rotarianer genomfört i hela världen. Du kan även söka projektpartners  för ekonomiskt eller annat stöd, dela din projektbudget för globala bidrag och ansluta till andra klubbar för att bygga relationer, allt med målet att genomföra nya serviceprojekt för att förbättra samhällen runt om i världen.


Klicka på länken för att se projekt från hela världenPROJEKTPARTNERS

Mer information kommer.