Rotary Sverige hjälper Ukraina

I december 2022 gjordes de första insamlingarna bland rotarianer i distrikten 2320, 2330, 2340 och 2380 för att hjäpa Ukraina. Kontakt upprättades med klubben Kiev International som var engagerad i att skaffa och utrusta boenden till internflyktingar i Ukraina. 

    Anders Svensson, 2340 och Erik Lundquist, 2380 är våra projektledare som arbetar tillsammans med Oksana Tjupa, Kiev International för att så effektivt som möjligt använda pengarna för de inköp som behövs. Tre boenden planerades från början och tom april 2023 har två boenden utrustats och reviderats. Det tredje boendet kommer att påbörjas i slutet av april.