ROTARY SVERIGE FÖR UKRAINA

I december 2022 gjordes de första insamlingarna bland rotarianer i distrikten 2320, 2330, 2340 och 2380 för att hjäpa Ukraina. Kontakt upprättades med klubben Kiev International som var engagerad i att skaffa och utrusta boenden till internflyktingar i Ukraina. 

 

Insatser 2023

  • Två boenden för totalt ca 200 internflyktingar upprättades i

         Stayky Village och Kalush Town.

  • Finansiering av transport till Ukraina av en brandbil skänkt av Räddningstjänsten i Skaraborg.
  • Bidrag till stödgruppen "Skicka vidare till Ukraina" för transport till Ukraina av en buss som skänkts av Svealandsregionen.
  • Bidrag till Shelterbox 6:e leverans till Ukraina. 

 

Anders Svensson, 2340 och Erik Lundquist, 2380 är våra projektledare som arbetar tillsammans med distriktsledningen i D2232 i Ukraina  för att så effektivt som möjligt använda pengarna för de inköp som behövs.