HISTORIK

Rotary Foundation är en stiftelse med uppgift att stödja Rotaryklubbar med bidrag till lokala och internationella projekt. Därigenom stöds Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — Världsförståelse och fred.


Rotary Foundation startade som en donationsfond 1917. Dåvarande presidenten för Rotary International Arch C. Klumph, presenterade sin idé vid Rotarys årskongress i Atlanta, Georgia, USA. Rotary Club of Kansas City var den första klubben att göra en donation. De gav 26,50 USD, vilket motsvarar ca 4 765 kronor i dagens penningvärde. Först tio år senare 1928 tog den formen av vad vi idag benämner Rotary Foundation – Rotary Internationals egen stiftelse.


Rotary Foundations ekonomi är beroende av donationer medan Rotary International huvudsakligen finansieras av rotaryklubbarnas medlemsavgifter.


Rotary Foundation omvandlar dina gåvor till hjälpprojekt som förändrar liv både på hemmaplan och runt om i världen. År efter år topprankas Rotary Foundation av utvärderingsföretaget Charity Navigator för sin effektivitet och välskötta organisation.


SVERIGE

Organisatoriskt tillhör Sverige zon 17 tillsammans med Finland, Estland, Lettland och Ryssland. Supportpersoner för Rotary Foundation i zon 17 inklusive distrikt 2360 och 2390:

 

 


Den totala organistionen för zon 17 & 18 ser du här. Länk.


DISTRIKT

Varje distrikt har en kommitté för Rotary Foundation. Ordförande innehar sin post i minst tre år.
I kommittén bör finnas ansvariga för PolioPlus, Årliga fonden, Förvaltning, Rotarys fredstipendier, Insamlingar. Medlemmarna i kommittén bör delta i de utbildningsmöten som genomförs av den
regionala samordnaren för Rotary Foundation.

    Kommittén anordnar varje år seminarier för att utbilda och inspirera klubbarnas Foundation kommitté.


Kontakt till District Rotary Foundation Chair (DRFC) i alla distrikt i Sverige.


2320  Agneta Ekman, 070 173 5781

2330  Tamara Zulvelic, 072 833 4123

2340  Anneli Jelgert, 073 0464499

2350  Peter Eklund, 073 391 9940

2360  Peter Gunnarson, 070 542 7220

2370  Åsa Hörnberg, 073 382 5978

2380  Inger Gustafsson, 070 872 1751

2390  Viveca Serder, 070 757 5760

2400  Agneta Råberg, 070 554 31 78

2410   Juris Jakobsons,  +37 129236211
 

KLUBB

Varje klubb ska ha en FOUNDATION- kommitté. Typiska uppdrag:


  • Utbilda klubbmedlemmarna om Rotary Foundation
  • Anordna inspirerande Rotary Foundation-program
  • Projekt i klubben - gärna lokala och internationella
  • Uppnå klubbens mål för bidrag till Foundation för året
  • Uppmuntra klubbmedlemmarna att delta i aktiviteter och ge bidrag
  • Se till att bidragspengar hanteras korrekt