ROTARY SVERIGE FÖR UKRAINA

Rotaryinsamlingar i de svenska distrikten har möjliggjort ett antal insatser tillsammans med Rotarianer i Ukraina.