”Rotarys PolioPlus program är ett lysande exempel på vad som kan uträttas när FN samarbetar med frivilligorganisationer.”

 

FN:s förre Generalsekreterare Kofi Annan


HISTORIK

Polio är en förlamande och potentiellt dödlig infektions­sjukdom. Det finns inget botemedel, men det finns säkra och effektiva vacciner. Strategin för att utrota polio bygger därför på att förhindra infektion genom immunisering av varje barn tills överföringen upphör och världen är fri från polio.

 

Inte sedan 1977 har någon insjuknat i polio i Sverige. Polio är alltså inte längre något problem i Sverige, men vi måste ändå fortsätta vaccinera minst så länge som polio finns kvar någonstans i världen. I Sverige har vi sedan 1957 använt inaktiverat poliovaccin (IPV), vilket sen 1986 ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder samt vid 5½ års ålder enligt barnvaccinationsprogrammet.

 

Polio är en virusinfektion som oftast fångas av luftburen dropsmitta som vanlig influensa. Viruset förökar sig i människans tarm och orsakar kontinuerlig utsöndring i avföringen. Viruset sprider sig från avföring till mun via händer och via förorenat vatten.

 

Levande vaccin utgörs av försvagade poliovirusstam­mar och ges som droppar i munnen.

 

Inaktiverat poliovaccin (IPV) består av döda virus­partiklar och ges i injektion. En dos av IPV hjälper till att öka immunitet hos barn och ökar effekten av oralt poliovaccin. Alla länder som använder enbart oralt vaccin kommer att införa åtminstone en dos av IPV i sina rutin­mässiga vaccinationssystem.

 

Vaccinationerna måste fortsätta ända tills vartenda land i världen är poliofritt. Skulle polio återkomma, kommer 200.000 barn att drabbas av polio inom en tioårsperiod.

 

 Rotary, WHO, UNICEF och CDC (Amerikanska smittskyddsinstitutet) samt regeringar i världen samarbetar sedan 1988 för att utrota polio i världen. Då fanns mer än 350.000 poliofall i 125 länder. Gates Foundation matchar Rotarys bidrag med 1+2.

 

Milstolpar

  • 1979 Rotary i Filippinerna tog initiativet att vaccinera mer än 6 miljoner barn mot polio.
  • 1985 Rotary lanserar PolioPlus programmet för att utrota polio.
  • 1988 Världs­hälsoorganisationen WHO fattar beslut att utrota polio och inrättar det globala polioutrotningsinitiativet Global Polio Eradication Initiative.
  • 1991 är polioviruset utrotat i Amerika
  • 2002 är Europa fritt från polio.
  • 2005 förklaras ett av tre vilda poliovirus definitivt utrotat.
  • 2006 tas två nya, mer potenta, orala vaccin i bruk.
  • 2014 hela sydostasien, 11 länder, förklaras poliofritt.
  • 2015 Nigeria förklaras poliofritt och därmed är hela Afrika poliofritt. 2016 dyker nya fall upp i Nigeria. 2020 förklaras Nigeria åter poliofritt.

Återstår endast Pakistan och Afghanistan där endemisk polio fortfarande finns.


Världspoliodagen genomförs 24 oktober varje år på global och lokal nivå med aktiviteter för att kommunicera läget i världen och för att samla in pengar till poliobekämpningen.

 

PolioPlus är Rotarys projket för att hjälpa till med finansieringen av bland annat vaccinationsverk­samhet, transporter, vaccinleveranser, social mobilisering, utbildning av hälsoarbetare och stöd till kontrollaktiviteter. 


Rotarianer försöker förmå regeringarna i både givar­länder och poliodrabbade länder att ställa upp med de politiska och ekonomiska resurser som krävs för att polio ska utrotas.


Därför heter det PolioPlus.

"Polio" valdes för att signalera Rotarys strävan efter en poliofri värld och "plus" lades till för att uttrycka Rotarys övertygelse om att en fokuserad attack mot polio också skulle stimulera en dramatisk ökning av vaccinationer mot de fem andra barnvaccinförebyggande sjukdomarna: mässling, tuberkulos, difteri, kikhosta och stelkramp.

“Plus” kan även vara annat som tillhandahålls som en del av polioutrotningskampanjen. Det kan vara en handdriven trehjuling eller tillgång till vatten. Det kan vara ytterligare medicinsk behandling, sängnät eller tvål. En studie från 2010 uppskattar att vitamin A-droppar som ges till barn samtidigt som poliovaccinet har förhindrat 1,25 miljoner dödsfall genom att minska mottagligheten för infektionssjukdomar.


___________________________________________________________________________


 

NULÄGE


Global Polio Eradication Initiative är ett samarbete som leds av nationella regeringar med sex partner:
WHO -  Världshälsoorganisationen, Rotary International, CDC - USA: s centrum för bekämpning och förebyggande av sjukdomar, UNICEF - FN: s barnfond, Bill & Melinda Gates Foundation och vaccinalliansen Gavi. Målet är att utrota polio över hela världen.


Varje vecka uppdateras information om polioläget på deras förnämliga site.

https://polioeradication.org/LÄNKAR till fler intressanta sidor finns här:

Lyssna gärna till vad Bill Gates säger om polio. Länk.


Rotary Internationals poliosida: endpo2360lionow.org

 

VACCINATION  

 

Det finns möjligheter att delta i poliovaccination på plats i ett antal länder.

Leif R Carlsson i Torsås-Bergkvara RK som varit i Indien en månad och vaccinerat både i slum och landsbygd berättar att det var en upplevelse som han alltid kommer att ha med mig.

    Det följdes av ett stort antal grants både globala och Districts; och omfattade toaletter för flickor,  symaskiner till kvinnor hjälpmedel till barnhem, mm, mm. Senaste global som nyligen slutredovisat är utrustning för detektering av bröst och livmodershalscancer. Allt detta är en positiv följd av hans deltagande i polio vaccineringar.


När pandemin tagit slut och man kan åka till Indien igen, rekommenderar Leif att man besöker Goa området som är passande för oss svenskar. NID (National Immunization Days) genomförs normalt under årets första kvartal och Leif hjälper gärna till genom sina kontakter. Att deltaga i en NID är en upplevelse som du aldrig glömmer med alla dessa barn som köar för att få två droppar vaccin och lite godis ock kanske även en leksak. En fantastisk insats för att skydda barnen från denna vidriga sjukdom.

 

 

INSAMLINGSIDÉER


Världspoliodagen genomförs 24 oktober  varje år av Rotary för att påminna omvärlden om poliosituationen. Rotary International genomför då ett stort digitalt evenemang som kan följas i hela rotaryvärlden. Det är öven ett utmärkt tillfälle för klubbar och distrikt att organisera evenemang för att samla in pengar till polio-utrotningen. 


Länk till fil med förslag på insamlingsaktiviteter.