PEACE CENTER

I april 2010 beslutade styrelsen för Rotary Foundation att utse Uppsala Universitet till ett Rotary Peace Center.


Rotary har en lång tradition av att stödja fredsarbete genom sitt 70-åriga samarbete med FN och sina fredskonferenser runt om i världen. Ökade lokala och regionala konflikter runt om i världen bidrog till att Rotary år 2002 skapade Rotary Peace Centers för att utbilda kvalificerade fredsagenter.

 

Peace Centers program ger såväl akademiska studier som praktisk träning med det uttalade syftet att utveckla ledare som kan agera som katalysatorer för fred och konfliktlösning i sina samhällen och runt omkring i världen.

 

Rotary Peace Fellowship är Rotary Foundations främsta stipendium, ett stipendium som innebär att c:a 60 studenter utsedda i hård konkurrens från hela världen får studera freds-och konflikthantering vid ett av sju Peace Centers.
    Utbildningen varar under 2 år och vid fem Peace Centers får man efter två års studier en mastersexamen. Två universitet ger en kortare utbildning*.

 

Rotary Peace Centers universitet runt om i världen:

 

  • University of Bradford, West Yorkshire, England
  • Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA
  • International Christian University, Tokyo, Japan
  • University of Queensland, Brisbane, Australia
  • Uppsala University, Uppsala, Sweden
  • University of Kampala, Uganda*
  • Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand*

 

Utbildningen I Uppsala startade 2011 och vare år examineras 10 studenter från olika delar av världen.

     För att stödja studenterna under deras utbildningstid i Uppsala har Insamlingsstiftelsen för Peace Fellows i Uppsala skapats. Stiftelsens uppgift är att samla in medel till och finansiera aktiviteter för stipendiaterna i syfte att göra vistelsen i Sverige så lyckosam som möjligt, både när det gäller fritids- och kulturaktiviteter som utbyte mellan stipendiaterna, Rotary och rotarianer, samt öka den allmänna kunskapen om Rotary Peace programmet.

 

Lyssna på intervjuer med nya ”Peace Fellows” 2021 vid Rotary Peace Center i Uppsala. 


 

Stöd gärna stiftelsen genom ett bidrag till BG 322-6883.


Länk till Uppsala Rotary Peace Center